Working at Insect Engineers

We are Insect Engineers. We are an innovative company with a mission to make BSF farming commercially attractive.
We do this by delivering turnkey systems, as well as by sharing knowledge through our Insect School.

Our approach to BSF farming is very practical. We have the know-how of the entire production process. In combination with our unique ZOEM rack technology that reduces investment and increases profit, we are the place in getting started and expanding with BSF farming.
Growing Black Soldier Flies is an agricultural operation and not a warehouse operation of just moving trays and boxes. This mindset is essential in producing BSF eggs, raising young BSF larvae, and processing waste streams using those larvae.

Project Manager

Publication date: 30-Aug-2023
Project Manager

Wij zijn Insect Engineers. Wij zijn een innovatief bedrijf met als missie om BSF-landbouw commercieel aantrekkelijk te maken. Dit doen we door kant-en-klare systemen te leveren, maar ook door kennis te delen via onze Insect School.

Onze aanpak van BSF-farming is zeer praktisch. We hebben de knowhow van het hele productieproces. In combinatie met onze unieke ZOEM-rektechnologie, die investeringen vermindert en winst verhoogt, zijn wij de juiste keuze om te beginnen en uit te breiden met BSF-farming.

Onze missie is om BSF-farming commercieel aantrekkelijk te maken. Dit doen we door kant-en-klare systemen te leveren, maar ook door onze kennis te delen via onze Insect School.

 

Projectleider

Wat verwachten we van jou:

Als Projectleider bekleed je een sleutelpositie binnen onze organisatie en ben jij de drijvende kracht achter de organisatorische aspecten om de wensen van de klant binnen de gestelde tijd en budget te verwezenlijken. Je onderhoudt voortdurend contact met alle betrokken partijen binnen het project en zorgt voor heldere communicatie. Als Projectleider bewaak je gedurende het hele project de voortgang. Jouw uiteindelijke doel is het tijdig opleveren van projecten van topkwaliteit, binnen het budget en boven de verwachtingen van de klant. Je legt direct verantwoording af aan de COO.

 

Een selectie van jouw verantwoordelijkheden omvat onder andere:
Vanaf het moment dat het contract getekend is tot aan de oplevering draag jij de algehele verantwoordelijkheid voor het volledige traject, waarbij je onder andere:

 • Het opstellen en bewaken van een projectplan en de planning van uitvoerende taken coördineert;
 • Afwijkingen tijdens de uitvoering van het project signaleert en rapporteert, en indien nodig corrigerende maatregelen initieert;
 • Toezicht houdt op de naleving van de technische tekeningen en klantspecificaties tijdens de projectuitvoering;
 • Ervoor zorgt dat de werkzaamheden van het projectteam volgens de geplande uren en kwaliteitsnormen worden uitgevoerd;
 • Verantwoordelijk bent voor de oplevering en afhandeling van het project bij de klant;
 • Zorgt voor de nacalculatie en evaluatie van het project, zowel op technisch als procesmatig gebied.

Wat bieden wij:

 • Het startsalaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en wordt overeenkomstig de CAO Kleinmetaal vastgesteld.
 • We bieden een verantwoordelijke functie voor een werkweek van 40 uur.
 • Je kunt een zeer gevarieerde baan verwachten in een dynamische omgeving.
 • Overwerk en dergelijke worden conform de CAO Kleinmetaal geregeld.
 • Je werkt van maandag tot en met vrijdag, van 7.30 tot 16.30 uur.
 • Je zult deel uitmaken van een plezierige en sterk groeiende organisatie.
 • Je werkt in een klein team binnen een pragmatische omgeving.

Neem gerust een kijkje op onze website https://www.insectengineers.com/ om een beter beeld te krijgen van ons bedrijf en onze activiteiten.

Contactpersoon: Maurice van Lit tel 06-108 47 231

========== English Version ==========

We are Insect Engineers. We are an innovative company with a mission to make BSF farming commercially attractive.

We do this by delivering turnkey systems, as well as by sharing knowledge through our Insect School.

Our approach to BSF farming is very practical. We have the know-how of the entire production process. In combination with our unique ZOEM rack technology that reduces investment and increases profit, we are the place in getting started and expanding with BSF farming.

Growing Black Soldier Flies is an agricultural operation and not a warehouse operation of just moving trays and boxes. This mindset is essential in producing BSF eggs, raising young BSF larvae, and processing waste streams using those larvae.

Project Manager

What we're looking for:

As a Project Manager, you hold a pivotal role within the organization, serving as the driving organizational force to fulfill customer requirements within set timeframes and budgets. You maintain continuous communication with all stakeholders involved in the project, ensuring clarity throughout. Throughout the project, you monitor its progress closely. Ultimately, your aim as a Project Manager is to deliver projects of top-notch quality on time, aligning with the budget and surpassing customer expectations. You report directly to the Chief Operating Officer (COO).

A selection of your tasks:

From the signed contract to completion, you are overall responsible for the entire process, including but not limited to:

 • Creating and maintaining a project plan and schedule of implementation tasks.
 • Identifying and reporting deviations during project execution and, if necessary, initiating corrective actions.
 • Verifying whether project execution aligns with technical drawings and customer specifications.
 • Ensuring that the tasks of project team members are carried out according to planned hours and quality.
 • You are responsible for project delivery and handling at the customer's end.
 • You oversee the post-calculation and evaluation of a project, both in technical and procedural terms.

 

What we offer:

 • Competitive starting salary based on knowledge and experience according to the Collective Labor Agreement for Small Metalworking Companies.
 • We provide a responsible position for 40 hours per week.
 • Highly varied work in a dynamic environment.
 • Overtime and related benefits according to the Collective Labor Agreement for Small Metalworking Companies.
 • Working hours from Monday to Friday, 7:30 AM to 4:30 PM.
 • An enjoyable and rapidly growing organization to work within.
 • Small team in a pragmatic setting.

 

Feel free to visit our website https://www.insectengineers.com/  for an overview of our company and activities. Contact person: Maurice van Lit, phone: +31 6 108 47 231.

© 2024 Insect Engineers
Created by