Working at Insect Engineers

We are Insect Engineers. We are an innovative company with a mission to make BSF farming commercially attractive.
We do this by delivering turnkey systems, as well as by sharing knowledge through our Insect School.

Our approach to BSF farming is very practical. We have the know-how of the entire production process. In combination with our unique ZOEM rack technology that reduces investment and increases profit, we are the place in getting started and expanding with BSF farming.
Growing Black Soldier Flies is an agricultural operation and not a warehouse operation of just moving trays and boxes. This mindset is essential in producing BSF eggs, raising young BSF larvae, and processing waste streams using those larvae.

Sales Engineer

Publication date: 30-Jun-2023
Sales Engineer

Wij zijn Insect Engineers. Wij zijn een innovatief bedrijf met als missie om BSF-landbouw commercieel aantrekkelijk te maken.

Dit doen we door kant-en-klare systemen te leveren, maar ook door kennis te delen via onze Insect School.

Onze aanpak van BSF-farming is zeer praktisch. We hebben de knowhow van het hele productieproces. In combinatie met onze unieke ZOEM-rektechnologie, die investeringen vermindert en winst verhoogt, zijn wij de juiste keuze om te beginnen en uit te breiden met BSF-farming.

Het kweken van Black Soldier Flies is een agrarische activiteit en geen magazijnactiviteit waarbij alleen bakken en dozen worden verplaatst. Deze mindset is essentieel bij het produceren van BSF-eieren, het grootbrengen van jonge BSF-larven en het verwerken van afvalstromen met behulp van die larven.

Onze missie is om BSF-farming commercieel aantrekkelijk te maken. Dit doen we door kant-en-klare systemen te leveren, maar ook door onze kennis te delen via onze Insect School.

 

Sales Engineer machinebouw

Wat vragen wij:

 • Een afgeronde MTS/HTS-opleiding Werktuigbouwkunde/Mechatronica, of een vergelijkbare afgeronde opleiding, of aantoonbare ervaring op dit niveau.
 • Ambitie in de machinebouw met name affiniteit met de Agro industrie
 • Ervaring met 3D Solidworks en PDM systeem.
 • Een klantgerichte, enthousiaste en proactieve houding.
 • Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Het kunnen omzetten van klantvragen in een concept tekening dat als praatplaatje kan dienen voor de afdeling verkoop.
 • De concept tekening(en) om kunnen zetten naar een calculatie, kennis van kostprijscalculatiesystemen heeft dus een grote pre.
 • Kennis en ervaring in Ridder IQ is gewenst maar geen directe voorwaarde

   Wat bieden wij:

 • Je vervult een uitdagende functie in een succesvolle en dynamische organisatie, die internationaal opereert en snel groeit.
 • Insect Engineers streeft naar een duurzame wereld, dus ook jij zal bijdragen aan het reduceren CO-2 uitstoot en verspilling van voedsel.
 • Binnen Insect Engineers kun je je eigen kwaliteiten blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd proberen we als team continu te verbeteren en door te ontwikkelen.
 • Je komt te werken in een enthousiast team met een prettige werksfeer en veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief.
 • Vanzelfsprekend bieden wij jou uitstekende arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de functie, ervaring en leeftijd.
 • Wij bieden een goede pensioenvoorziening (CAO voor Kleinmetaal).

Kijk ook even op onze website https://www.insectengineers.com/ om een indruk te krijgen van ons bedrijf en werkzaamheden

Contactpersoon: Maurice van Lit tel 06-108 47 231

========== English Version ==========  

We are Insect Engineers. We are an innovative company with a mission to make BSF farming commercially attractive.

We do this by delivering turnkey systems, as well as by sharing knowledge through our Insect School.

Our approach to BSF farming is very practical. We have the know-how of the entire production process. In combination with our unique ZOEM rack technology that reduces investment and increases profit, we are the place for getting started and expanding with BSF farming.

Growing Black Soldier Flies is an agricultural operation and not a warehouse operation of just moving trays and boxes. This mindset is essential in producing BSF eggs, raising young BSF larvae, and processing waste streams using those larvae.

 

Sales Mechanical Engineering

 

What we ask for:

 • Completed vocational or higher professional education in Mechanical Engineering/Mechatronics, or a comparable completed education, or demonstrable experience at this level.
 • I have ambition in mechanical engineering, especially affinity with the Agro industry.
 • Experience with 3D SolidWorks and PDM system.
 • Customer-oriented, enthusiastic, and proactive attitude.
 • Good knowledge of Dutch and English language, both spoken and written.
 • Ability to convert customer inquiries into a conceptual drawing that can serve as a visual aid for the sales department.
 • Ability to convert the conceptual drawing(s) into a basic quotation calculation; knowledge of cost price calculation systems is a big advantage.
 • Knowledge and experience in Ridder IQ are desirable but not a direct requirement.

What we offer:

 • You will have a challenging position in a successful and dynamic organization that operates internationally and is rapidly growing.
 • Insect Engineers, aims for a sustainable world, so you will contribute to reducing CO2 emissions and food waste.
 • Within Insect Engineers, you can continue to develop your own skills while striving for continuous improvement and development as a team.
 • You will be part of an enthusiastic team with a pleasant working atmosphere and plenty of room for individual input and initiative.
 • Naturally, we offer excellent employment conditions that are in line with the position, experience, and age.
 • We provide a good pension scheme (CAO for Metalworking Industry).

 

Also, look at our website https://www.insectengineers.com/ to get an impression of our company and activities.

Contact person: Maurice van Lit, phone number 06-108 47 231.

© 2024 Insect Engineers
Created by